Magdalena A. Olczak

Na co dzień prowadzi procesy inwestycyjne w funduszu Data Ventures, jako associate. Napisała również rozprawę doktorską na temat roli funduszy venture capital w polskim ekosystemie startupowym. W ramach badań przeprowadziła ponad 50 wywiadów pogłębionych z funduszami VC, startupami oraz instytucjami otoczenia biznesu związanymi z ekosystemem startupowym. Jest również współautorką wielu raportów na ten temat.