Konrad Frontczak

Broker, project manager, współpracujący z inwestorami, startupami, małymi i dużymi przedsiębiorstwami z Polski oraz zagranicy, wspierając ich rozwój technologiczny oraz finansowy. Jako ekspert ministerstw, agencji oraz instytucji regionalnych, biegle znający środowisko funduszy unijnych dla sektora B+R. Poszukuje nowych wyzwań w sektorze prywatnym oraz publicznym w obszarze R&D, transferu technologii oraz komercjalizacji.