Aleksandra Maciejewicz

Prawnik, współzałożycielka LAWMORE, aplikantka rzecznikowska i członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Specjalizuje się w zarządzaniu i komercjalizacji własności intelektualnej oraz w transferze technologii. Wykłada na uczelniach w Warszawie i Gdańsku. Wspiera startupy jako mentorka i ekspertka w zakresie własności intelektualnej w ramach takich programów i instytucji jak: Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego (IUW), CZIiTT Politechniki Warszawskiej, program mentorskim Tech Leaders. Prowadzi warsztaty i szkolenia na rzecz startupów m.in. na zlecenie Microsoft czy Orange.